Kortare alvarsvandringar

Orkidévandring på Öland vår 2020
Följ med på orkidévandring på Öland

Vi går ut på alvaret under ca två timmar. Vi går i lugnt tempo på lättgångna stigar. I Vickleby är det även möjligt att ha en barnvagn, rollator eller rullstol med. Meddela bara innan, så vi kommer överens om mötesplats.

I Orkidétid är det naturligt nog framförallt orkidéerna vi tittar efter och talar om, men även ölandssolvändan, malörten och många andra av alvarets växter är värda uppmärksamhet.

Geologi – varför Öland ser ut som det gör – och människans historia här på ön, samt vårt fina Världsarv, Södra Ölands odlingslandskap, det är också saker jag tar upp under vår vandring.

Alla vandringar har obligatorisk anmälan 070-3565617,
Max 20 pers
Vid färre anmälda än fem personer ställs vandringen in.

Vickleby

Kastlösa