Kortare alvarsvandringar

Orkidévandring på Öland vår 2020
Följ med på orkidévandring på Öland

Vi går ut på alvaret under ca två timmar. Vi går i lugnt tempo på lättgångna stigar. I Vickleby är det även möjligt att ha en barnvagn, rollator eller rullstol med. Meddela bara innan, så vi kommer överens om mötesplats.

I Orkidétid är det naturligt nog framförallt orkidéerna vi tittar efter och talar om, men även ölandssolvändan, malörten och många andra av alvarets växter är värda uppmärksamhet.

Geologi – varför Öland ser ut som det gör – och människans historia här på ön, samt vårt fina Världsarv, Södra Ölands odlingslandskap, det är också saker jag tar upp under vår vandring.

Jag har mikrofon och högtalare för att på alla sätt minska smittorisken.

Alla vandringar har obligatorisk anmälan 070-3565617,
Max 20 pers
Vid färre anmälda än fem personer ställs vandringen in.

Vickleby

Kastlösa