ÖlandsNatur

Orkidéer på ängarna vid Grå Borg, Öland

Ölandsguide Eva Åkerstedt

Jag är en f d grundskolelärare med stort intresse för naturen, växter, geologi och historia. Under vår, sommar och höst arrangerar jag guidningar bland orkidéer och andra blommor, bussguidningar, privata guidningar.

Till fots, till cykel eller med bil eller buss.

mobil +4670-3565617

Bankgiro 810-1297

akerstedt.eva@gmail.com

Att cykla på Öland – nog känner du vinden i håret? Hör du lärkornas sång över det öppna landskapet? Vi cyklar genom sjöängar och över alvar, genom Mittlandsskogen, upp till borgar. Ja, vi cyklar vart ni vill! Om man vill ha evig medvind och ständiga nedförsbackar då hyr man en elcykel. Se mer här:

Här nedan är en film om alvaret, gjord med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan, samt en film om Världsarvet, Södra Ölands odlingslandskap, producerad av Mörbylånga Kommun.

Se filmen om Södra Ölands Världsarv

Den 24 – 26 maj 2021 är det återigen dags för årets Orkidévandring i samarbete med Allégården i Kastlösa. Boende, helpension och två dagars guidning på Öland. Vi åker i egna bilar till utflyktsmålen, är utomhus, och jag som guide har mikrofon så att vi aldrig ska behöva stå för nära varandra. Vi vandrar ca 8 km / dag.
Läs mer: Orkidévandring 2021

Under sommaren arrangerar jag alvarsguidningar. Vi tittar på orkidéer och andra av alvarets växter, samt får en orientering om vad som gör alvaret så unikt. Det blir både geologi och den minsta lilla skatnävas frösättning, orkidéernas livshistoria, naturligtvis anpassat efter årstid och förhållanden. Vi har kortare och längre vandringar, men alla sker i lugnt tempo, anpassat efter deltagarna. Håll utkik här på sidan eller på Facebook

göknyckel

.

Eva Åkerstedt, ölandsguide
Ölands berggrund består framförallt av ordovicisk kalksten. Längs landborgen ser man tydligt lagerföljden.
Alvaret på Öland