ÖlandsNatur

Eva Åkerstedt, ölandsguide
Ölands berggrund består framförallt av ordovicisk kalksten. Längs landborgen ser man tydligt lagerföljden.

Ölandsguide Eva Åkerstedt

mobil +4670-3565617

akerstedt.eva@gmail.com

Schema 2019

Välkommen på en alvarsguidning. Vi tittar på orkidéer och andra av alvarets växter, samt får en orientering om vad som gör alvaret så unikt. Det är inte nödvändigt att anmäla sig till de kortare vandringarna, men man får gärna göra det. Medtag gärna något att sitta på.

Lördag 20 juli 10.00 – 12.00
Alvarsvandring Kastlösa alvar.
Samling Kastlösa kyrkas västra parkering. 150 kr/pers

Söndag 21 juli 16.00 – ca 20.00
Längre alvarvandring Dröstorp ödeby, Prästgropen mm ca 10 km
Samling P-plats vid Skarpa Alby
Anmälan 070-3565617 200kr/pers

Söndag 28 juli 10.00 – 12.00
Alvarsvandring Vickleby alvar.
Samling på gården vid Bo Pensionat 150 kr/pers