Längre vandringar

Orkidéerna på Stora Alvaret, Öland, blommar som mest i maj, juni.

När vi går de längre vandringarna startar vi ofta kl 16.00 – för att undvika den varmaste delen av dagen.

Det brukar vara stilla och lugnt och vi går mot solnedgången när vi återkommer  3 – 4 timmar senare.

Vandringarna är lite olika i längd och svårighet, men vi går i lugnt tempo, tittar ofta på det vi ser. Geologi och botanik. Kulturhistoria.

Gösslundaleden är en ny vandringsled i Gösslunda – om vi vill kan vi förlänga den och gå ändå till Bårby källa, då blir det ca 10 km, annars ca 8 km. Leden går över spännande geologiska områden med en svinrygg av alunskiffer, karstsprickor tydligt betade av hällsnäckan mm.

Bårby källa. Nytt för 2016. En fin slinga över alvaret, ca 7,5 km lång. Vi passerar olika alvarsmarker, hällalvar med karstsprickor, polygonmarker och på vägen ser vi flera flyttblock och gamla fårvaktarkojor – eller ja, resterna av…
De olika marktyperna ger en mångfald av alvarsväxter, orkidéer, solvända och mycket annat.

Stenkällan och Rosenkarsten i Vickleby är ett mycket spännande område. Stenhällar med hål av vittring, också här hällsnäckans framfart, fårvaktarkojor, och rosenbuskar vilka gett Storkarstet det alternativa namnet Rosenkarstet.

Tingstad Flisor når vi från Gösslunda. En nygjord vandringsled över alvaret. Förbi stensträngar och flyttblock.  Det är en mäktig syn att se de stora flisorna resa sig uppe på höjden. Sägenomspunna, trolska, vackra… Vägen är lättgången, med några nya stättor att passera.

Dröstorp. Här går vi en underbar vandring över alvaret mot ödebyn Dröstorp, med dess fascinerande historia. Vi går en runda längs gamla alvarvägar och kommer så småningom fram till källan där guldfiskarna simmar. Prästgropen passerar vi, och om vi har tur ser vi också den rödlistade rosenvingande gräshoppan.

Millesstenen och labyrinten. Här utgår vi från parkeringen vid Penåsa, går genom skogsdungar och ut på alvaret. Orkidéer i mängd, och alla de andra alvarsblommorna ser vi också. Vi rundar den stora Millesstenen och går avslutningsvis ett stycke längs den gamla banvallen mellan Skärlöv och Kastlösa.

Aktuella guidningar hittar du här.

Fika kan vara gott och stövlar kan som sagt behövas. :-)

.