Stenkällan och Rosenkarstet

Den mest utmanande av de längre vandringarna. Vi går på orösad mark rakt norrut från Möckelmossevägen. Sex gånger ska vi passera stättor, och ibland är enbuskar och slån rispiga mot benen. Vi fikar vid källan, går sen ut mot Storkarstet.

Karstområdet i Vickleby är ett mycket spännande område. Stenhällar med hål av vittring, också här alvarsnäckans framfart, fårvaktarkojor, och rosenbuskar vilka gett Storkarstet det alternativa namnet Rosenkarstet.

Här är februaribilder från området.

Svartbräken i en karstspricka

Svartbräken i en karstspricka

stenkrassing, en av de tidigaste växterna.

stenkrassing, en av de tidigaste växterna.

En bit av mittmuren. Detta är den skrovliga sidan, dvs byggt av folket som ägde marken på andra sidan muren. :-)

En bit av mittmuren. Detta är den skrovliga sidan, dvs byggt av folket som ägde marken på andra sidan muren. :-)

Flyttblock som legat här i ca 13000 år.

Flyttblock som legat här i ca 13000 år.

Stättan vid Stenkällan

Stättan vid Stenkällan

Stenkällan, Vickleby alvar

Stenkällan, Vickleby alvar

Fika smakar alltid underbart

Fika smakar alltid underbart

Stormfälle vid Stenkällan. Jordlagret är tunt och rötterna hade inte en chans...

Stormfälle vid Stenkällan. Jordlagret är tunt och rötterna hade inte en chans…

Karstsprickor, avbetade av hällsnäckan.

Karstsprickor, avbetade av hällsnäckan.

Storkarstet kallas även Rosenkarstet.

Storkarstet kallas även Rosenkarstet.

Gravrösen finns på många ställen på alvaret.

Gravrösen finns på många ställen på alvaret.