Kortare alvarvandring

I slutet av maj, början av juni lyser Ölands alvar blått av bergskrabba.

I slutet av maj, början av juni lyser Ölands alvar blått av bergskrabba.

Vi gör kortare alvarvandringar där vi utgår från Kastlösa Kyrka. Ibland åker vi därifrån i bil en liten bit ut på alvaret.

Kortare vandringar gör vi också med Bo Pensionat i Vickleby som utgångspunkt.

I Kastlösa går vi över en stätta och kommer så ut på alvaret, där vi möter olika växtområden med växter som anpassat sig till just sin del av den magra marken. Här möter vi vårens och försommarens orkidéer, ölandssolvändan och mycket mer. Jag berättar lite om varför alvaret ser ut som det gör, hur det har bildats och hur det har påverkat människornas vardag genom tiderna.

I Vickleby är det tillgängligt även för den som har svårt att gå, som använder rollator eller rullstol. Meddela bara i förväg så löser vi det.

Djur betar på alvaret, det behövs för att hålla det öppet. De kan vara nyfikna, men aldrig farliga. Däremot bör man inte ta med sig hunden, då det kan reta upp de stora djuren.

De växter som lyckas leva på alvaret är stora överlevare. De har hittat strategier för att klara sommarens hetta och torka, de klarar höstens översvämningar och vinterns frostsprängning. Det oerhört tunna jordlagret gör det svårt att få fäste, och kalkberggrunden binder näringsämnen hårt så näringsbrist är ytterligare en utmaning . Ändå blommar alvaret varje år, från tidig vår till sen höst. Mitt under sommaren inträder ofta en viloperiod, då torkan tvingar många växter till vila.

På alvaret känner man urtiden, här finns rester av gamla alvarvägar, av fårvaktarkojor och bronsåldersgravar. Järnålderns stora befolkning gjorde att även alvaret användes till boplats, och vi kan fortfarande se husgrunder i den karga miljön.

Vi ordnar guidningar några gånger under sommaren, men kan också arrangera turer för större eller mindre grupper.

Även den som är rullstolsburen eller som känner tryggheten med en rullator kan komma ut på alvaret och se orkidéer och solvända..

Se aktuella vandringar